You are currently viewing BLK3D: Najlepsze praktyki w zakresie dokładności

BLK3D: Najlepsze praktyki w zakresie dokładności

Proces przechwytywania rzeczywistości wykorzystuje podstawową funkcjonalność BLK3D: pomiary w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem fotogrametrii stereo. Jak w przypadku większości innych urządzeń pomiarowych, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników, aby osiągnąć najlepszą dokładność i spójne wyniki.  To samo można powiedzieć o taśmie mierniczej lub dalmierzu laserowym, ale te czynniki są już uważane za “powszechnie znane”.

Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd najlepszych praktyk dla osiągnięcia najwyższej dokładności podczas pomiarów z BLK3D.

Najlepsze praktyki w zakresie dokładności pomiarów Leica BLK3D

Na dokładność pomiaru BLK3D w obrazie wpływają trzy zmienne:

 • Odległość do mierzonego obiektu.
 • Pojedyncze- lub Wielokrotne ujęcie: liczba ujęć i linia bazowa między obrazami 3D wykorzystana do obliczenia punktów pomiarowych.
 • Perspektywa pozyskiwania obrazu: orientacja Leica BLK3D względem mierzonego obiektu (pomiary 2D vs 3D).

 

Po pierwsze i najważniejsze: im bliżej jesteś, tym dokładniejsze będą Twoje pomiary.

Uzyskasz lepszą rozdzielczość i ostrzejsze szczegóły.

Aby uzyskać najlepszą dokładność, podejdź jak najbliżej do obiektu, który chcesz zmierzyć. Jeśli masz do zmierzenia dużą powierzchnię, podziel ją na kilka mniejszych obszarów.

BLK3D pomiarRysunek 1 Odległość do obiektu 2.5m

Rysunek 2 Odległość do obiektu 5.0m

Rysunek 3 Odległość do obiektu 7.5m

Rysunek 4 Odległość do obiektu 15.0m

Multi-Shot – Wielokrotne ujęcie dla uzyskania najlepszych rezultatów

W przypadku pomiarów z odległości większej niż 2,5 m zawsze zalecane jest korzystanie z funkcji Multi-shot. Jest to proces wykonywania sekwencji zdjęć sceny z nieco innych perspektyw. Wielokrotne ujęcia zapewniają BLK3D większą odległość bazową pomiędzy każdą parą zdjęć, co poprawia dokładność algorytmów fotogrametrycznych używanych do obliczania pomiarów, szczególnie przy większych odległościach.

Zielona linia w tabeli poniżej przedstawia dokładność pomiarów w obrazie w zależności od liczby ujęć i odległości od celu.

Powyżej 2,5 m dokładność pojedynczego ujęcia pogarsza się wraz ze wzrostem odległości od obiektu.

 • Tolerancje dotyczą pomiarów 2D o długości do 3 m (<20° głębokości).
 • W przypadku pomiarów dłuższych niż 3 m i pomiarów głębokości 3D (> 20° głębokości), maksymalna tolerancja może ulec pogorszeniu do 0,5%.

Aby wykonać wielokrotne ujęcie:

 1. Wyceluj kółkiem w środek obiektu, który chcesz zmierzyć.
 2. Wykonaj pierwsze ujęcie
 3. Laser skierowany do przodu mierzy odległość do obiektu, aby określić, czy zalecane jest oddanie kolejnego ujęcia. Laser musi być włączony w ustawieniach aplikacji BLK3D.
 4. Jeśli zalecane jest wykonanie kolejnego ujęcia, pojawi się strzałka wskazująca zalecaną odległość bazową, którą należy przesunąć w celu wykonania kolejnego ujęcia.
 5. W oparciu o wskazaną odległość, zrób krok w lewo lub w prawo i wykonaj następne ujęcie. Kontynuuj ten proces tak długo, jak długo wyświetlana jest strzałka. Krok w bok powinien wynosić około 10% odległości do obiektu.

Przykład:

Jeśli cel jest oddalony od BLK3D o 10 m, strzałka wskaże, że następne ujęcie powinno nastąpić z odległości około 1 m. Między pierwszym a drugim ujęciem należy zrobić krok w bok o 1 m. Taką samą odległość należy zachować pomiędzy drugim i trzecim oraz trzecim i czwartym ujęciem.

Równie istotne

Uzyskanie najlepszych wyników z BLK3D jest podobne do tego, jak uzyskujemy najlepsze wyniki ze smartfonów.  Tak jak w przypadku zdjęć ze smartfonów, wszystkie obiektywy aparatów fotograficznych doświadczają pewnych zniekształceń na obrzeżach obrazu.  Z tego powodu, pomiar jest optymalny w centrum obrazu – pomiary od krawędzi do krawędzi są nieoptymalne.  Dobre skomponowanie obrazów pozwoli na uzyskanie stałej dokładności.

Wybór pikseli jest równie ważny, dlatego też zalecamy, aby przy wykonywaniu zdjęć za pomocą BLK3D, priorytetem był zasięg w stosunku do obiektu.  Im więcej szczegółów na obrazie, tym łatwiej jest wybrać punkt, który ma zostać zmierzony.

 

Wskazówki dotyczące uzyskania najwyższej dokładności podczas przechwytywania obrazów 3D:

 1. Zawsze wykonuj wiele ujęć, jeśli odległość od obiektu jest większa niż 2,5 m. Krok w bok musi wynosić tylko około 10% odległości do obiektu.
 2. Upewnij się, że wszystkie obiekty, które chcesz zmierzyć są widoczne na wszystkich ujęciach, które wykonujesz.
 3. Podejdź tak blisko jak to możliwe do obiektu, który chcesz zmierzyć. Jeśli masz do zmierzenia duży obszar, podziel go na kilka mniejszych.
 4. W przypadku pomiarów krytycznych, przeznacz osobne ujęcie wielokrotne. Najlepszą dokładność uzyskuje się, gdy pomiar odbywa się w środkowych 50% pola widzenia obrazu i prostopadle do interesującego nas obiektu. Aby uzyskać najwyższą dokładność, zintegrowany laserowy dalmierz elektroniczny (EDM) w BLK3D mierzy z dokładnością do +/- 1mm. Pomiar EDM może zostać dołączony do pomiaru w terenie za pomocą menu Narzędzia na BLK3D.
 5. Uzyskaj odpowiednią ilość światła na obiekcie. Aktywuj wbudowaną lampę błyskową LED lub opcjonalną lampę LED. Unikaj niedoświetlenia i prześwietlenia.
 6. Stabilne urządzenie daje najlepsze obrazy 3D. Użyj statywu, monopodu, i/lub wbudowanej funkcji timera, aby ustabilizować urządzenie.

Dodaj komentarz